Project information
Analýza molekulárních a funkčních aspektů centriolárního cyklu v lidských buňkách

Project Identification
MUNI/11/InGA15/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Deregulace počtu centriol je spojena s genomovou nestabilitou, mutace komponent centriol a cilií jsou kauzativní pro vznik řady chorob a vývojových vad, představujících signifikantní medicínský problém. Možnosti léčby těchto onemocnění jsou dnes ovšem velmi omezené. Jelikož úspěšná léčba zmíněných chorob vyžaduje pochopení mechanismů podmiňujicích jejich
vznik, chci se ve svém výzkumu věnovat problematice kontroly centriolárního cyklu a ciliogeneze na straně jedné, a patofyziologických důsledků centriolárních aberací na straně druhé. V navrhovaném projektu proto navrhuji experimenty, které bezesporu přispějí k lepšímu porozumění dané problematice. Stěžejní stránkou navrhovaného projektu je využití etranformovaných lidských linií, především lidských embryonálních kmenových buněk.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info