Project information
Zvyšování kapacity motorického učení u pacientů s Parkinsonovou nemocí: Přínosy rytmické počítačové hry a sociální interakce

Project Identification
MUNI/11/InGA17/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Rehabilitace hybnosti u lidí s Parkinsonovou nemocí (PN) závisí na existujících motorických dovednostech a schopnosti naučit se nové. Proto je nezbytné hledat způsoby, jak zvýšit kapacitu motorického učení. Tento projekt je inovativní, protože jeho záměrem je poprvé ukázat, že vedle senzorické stimulace (vizuální vodítka, rytmus) můžeme významně zlepšit kapacitu procedurálního učení tím, že zvýšíme angažovanost a motivaci pacientů v daném úkolu pomocí sociální interakce a smysluplných cílů. Za tímto účelem budeme srovnávat výkon v klasickém laboratorním úkolu testujícím implicitní učení s výkonem v ekologicky validnějším úkolu, kde využijeme počítačovou hru podobnou Guitar Hero. Výsledky tohoto výzkumu mohou přispět k rozvoji nefarmakologických intervencí v terapii PN.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info