Alternativní antimikrobiální látky: studium vazby kolicinů na povrch patogenní bakterie

Project Identification
MUNI/11/InGA04/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University of Oslo

Pokles účinnosti klasických antibiotik stimuluje výzkum alternativních látek pro boj s patogeny. Jednou z nejvíce zkoumaných a současně nejnadějnějších alternativ antibiotik jsou bakteriociny. Bakteriociny, zejména koliciny, se na rozdíl od klasických antibiotik vyznačují inhibičním účinkem s vysokou specifitou, která je dána interakcí kolicinů s receptorem na povrchu bakterie. Přesný mechanizmus interakce kolicinu s receptorem není doposud detailně zmapován. Úkolem projektu je identifikace oblastí receptorů, které jsou důležité pro interakci s koliciny, za účelem pochopení specifity dvou kolicinů účinkujících na patogeny člověka. Získané znalosti o mechanizmu interakce kolicinu s receptorem budou cenným zdrojem informací pro další studium využití kolicinů v medicíně.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info