Od rozhodnosti k autoritářství: Potřeba kognitivního uzavření (ORAKUZ)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA15-20970S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Potřeba kognitivního uzavření je coby aktuální psychický stav prožívána jako tlak na rychlé rozhodnutí a vyhnutí se diskomfortu přetrvávající nejistoty. Jako stabilní osobnostní rys se potřeba kognitivního uzavření manifestuje v oblasti kognitivního výkonu a způsobu zpracování informace. Tím je výrazně propojena s obecnými sociokognitivními dispozicemi jednotlivce, jeho sebehodnocením a zaměřením motivace. Specificky je významným prediktorem konformity, akceptace populistických a autoritářských idejí či (ne)schopnosti autonomního jednání.
Předkládaný projekt kombinuje průřezovou studii (N = 1500) a experimentální design (N = 200). Průřezová studie slouží k zjištění širších vztahů potřeby kognitivního uzavření s osobnostními charakteristikami populace mladých dospělých. Experimentální design zkoumá rozdílný vliv zátěže (časový tlak, komplexita úkolu a sociální kontext řešení) na výkon jednotlivců s vysokou a nízkou potřebou kognitivního uzavření v úkolech akcentujících roli sociokognitivních dispozic a individuálních stylů zpracování informace. Výsledky umožní lépe porozumět procesům spojujícím potřebu kognitivního uzavření s tendencí k autoritářství a populismu v interakci se sociálními a kognitivními charakteristikami jednotlivce.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info