Project information
Centrosomální abnormality u lidských pluripotentních kmenových buněk

Investor logo
Project Identification
GA15-11707S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Institute of Biophysics

Současná medicína má velká očekávání od různých možných způsobů léčby postavených na kmenových buňkách (SC). Intenzívní preklinický výzkum je stimulován zejména unikátními vlastnostmi pluripotentních embryonálních SC (ESC) a jejich člověkem vytvořené analogie – indukovaných pluripotentních SC (iPSC). Ačkoli některé významné kroky směrem k jejich klinické aplikaci již byly učiněny, stále je mnoho překážek, které je nutno překonat. Jednou z nejvýznamnějších je riziko genetických změn in vitro propagovaných SC. Dříve jsme ukázali, že lidské ESC trpí nadpočetnými centrozomy, stavem, který je všeobecně spojován s genetickou nestabilitou buněk nádorů. V tomto projektu budeme studovat: a) molekulární základy centrozomálních abnormalit lidských ESC v kontextu kultivačních podmínek, b) výskyt a podstatu těchto abnormalit v lidských iPSC a c) efekty těchto abnormalit na osud ESC a iPSC v kultuře. Předpokládáme, že tento výzkum povede k definování strategií pro tvorbu a in vitro expanzi „bezpečných“ kmenových buněk pro klinické aplikace.

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info