Project information
Přínos nové technologie „liquid biopsy“ pro monitoraci komplexní léčby kolorektálního karcinomu ve 3.- 4. stádiu onemocnění

Project Identification
15-27939A (kod CEP: NV15-27939A)
Project Period
5/2015 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Central Military Hospital Praha
University Hospital Pilsen
University Hospital Prague - Motol
Genomac Internationals, s.r.o.

U pacientů s pokročilým stádiem kolorektálního karcinomu je možné detekovat v krvi a v dalších biologických tekutinách cirkulující nádorovou DNA (circulating-tumor DNA, ctDNA). CtDNA má stejné charakteristiky jako DNA získaná tradiční biopsií nádorové tkáně, proto se o ní stále častěji hovoří jako o „liquid biopsy“ (tekutá biopsie). Vzorky ctDNA získané z tělních tekutin jsou snadno dostupné, odběr pacienta nezatěžuje a lze ho opakovat v krátkých časových intervalech. Zmíněné charakteristiky předurčují ctDNA pro minimálně-invazivní monitorování onkologických pacientů, zejména pro včasnou identifikaci rekurence či progrese onemocnění, ke sledování odpovědi na léčbu a k potvrzení radikality resekce tumoru.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info