Project information
Srovnání bezpečnosti a efektivity provedení renální denervace u ovcí při použití různých technických systémů

Project Identification
15-34123A (kod CEP: NV15-34123A)
Project Period
5/2015 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Olomouc
Institute of Clinical and Experimental Medicine Prague

Katetrizační renální denervace(RDN) je jedním z velmi dynamicky se rozvíjejících souborů kardiologie v posledních pěti letech. Původní indikace k léčbě rezistentní hypertenze byly rozšířeny o další výzkumné oblasti – syndrom spánkové apnoe, srdeční selhání, rezistence na inzulin, fibrilace síní, komorové tachykardie a řadu dalších. Vlastní renální sympatická inervace se podílí nejen na regulaci funkce ledvin, cirkulujícího objemu a homeostázy, ale i na regulaci krevního tlaku. Cílem projektu je srovnání bezpečnosti a efektu provedení katetrizační renální denervace u laboratorního zvířete (ovce) třemi technickými způsoby, včetně ověření imunohistochemické reaktivity nervi et vasa vasorum. Hodnocení proběhne u 2 subjektů každé ze 3 skupin v akutní fázi ( 48-72 hod po výkonu), u dalších experimentálních zvířat pak v 6. měsíci po výkonu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info