Project information
Analýza Wnt/PCP jako nástroj pro lepší management chronické lymfocytární leukémie

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
15-29793A (kod CEP: NV15-29793A)
Project Period
5/2015 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Chronická lymfocytární leukémie (CLL) je nejčastější leukémie dospělých v České republice. Výsledky z našich laboratoří ukazují, že jednou z rozhodujících molekulárních drah spojených s patogenezí CLL je nekanonická Wnt/PCP signalizace. Naše výsledky ukázaly, že klíčové
komponenty Wnt/PCP dráhy jsou u CLL výrazně zvýšeny a dokáží oddělit jednotlivé podskupiny CLL lišící se klinickým průběhem a biologií
onemocnění. Analýza komponent Wnt/PCP dráhy tak má potenciál (i) definovat nové diagnostické markery, (ii) předpovídat
odpověď/terapeutický přínos nových terapií a (iii) být použita jako užitečný nástroj pro sledování odpovědi na léčbu a CLL relapsu. V navrhovaném projektu ověříme tyto předpoklady na vzorcích CLL dobře charakterizovaných z klinického i molekulárně-biologického hlediska.
Projekt je zaměřen na studium leukemogeneze s dlouhodobým cílem zlepšit management CLL s využitím nových léčebných postupů. Splnění
těchto cílů povede ke snížení nákladů na léčbu CLL díky cílenější terapii a inovativní diagnostice.

Publications

Total number of publications: 25


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info