Vliv edukace na vybrané psychosomatické faktory u pacientů indikovaných k implantaci cévní protézy (edukace)

Project Identification
15-33437A (kod CEP: NV15-33437A)
Project Period
5/2015 - 1/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno

Projekt reaguje na stěžejní cíl 3.2 vyhlášené veřejné soutěže v oblasti aplikovaného výzkumu, kdy klade důraz na vytvoření edukačního programu pro pacienty před a po implantaci cévní protézy a ověření jeho vlivu na vybrané psychosomatické faktory (úzkost, strach, bolest) a výskyt komplikací. K ověření vlivu edukace na vybrané psychosomatické faktory a četnosti výskytu komplikací bude používán semi-strukturovaný rozhovor a standardizované měřící nástroje STAI, KSAT, APAIS, VAS, NRS. Bude vytvořen edukační program pro pacienty před a po implantaci cévní protézy, který bude obsahovat - edukační standardy, informační mapy, e-learningový kurz, edukační plán a metodiku jeho implementace. Předpokládáme, že dojde k prokázání pozitivního vlivu edukačního programu na snížení strachu, úzkosti, bolesti a komplikací u pacientů a zvýšení znalostí pacientů.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info