Project information
Buněčné markery vedoucí ke specifické léčbě "na míru" schizofrenním pacientům

Project Identification
15-31063A (kod CEP: NV15-31063A)
Project Period
5/2015 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

V oblasti farmakologické léčby schizofrenie byl učiněn velký pokrok. Nicméně, moderní antipsychotická medikace je stále spojena s nežádoucími účinky, nízkou flexibilitou, přerušením léčby a nízkou efektivitou na negativní a kognitivní symptomy. V tomto ohledu je problematické zhodnotit účinek léků na mozkové buňky, které kontrolují naše myšlení a chování. Objev indukovaných pluripotentních kmenových buňek (iPSC) je průlomová technologie, která umožňuje změnit kožní nebo jiné buňky v buňky mozku (neurony, astrocyty a ligodendrocyty). Následně mohou být kultury pacientových buněk expandovány a vyšetřeny na Petriho misce. Tento projekt je zaměřen na využití technologie iPSC k vytvoření terapeutické platformy, která spojuje in-vivo a in-vitro postupy k testování účinků antipsychotik na buněčných kulturách individuálních pacientů. Výsledek zhodnocení efektu léků bude využit k doporučení budoucí léčby.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info