Molekulární mechanismus inhibice telomerázy: cílené zastavení dělení nádorových buněk

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA16-20255S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Hlavním cílem projektu je kvantitativní detailní popis interakcí telomerázy a telomerových proteinů TPP1 a POT1 za účelem pochopení dynamiky prodlužování konců chromozomů v nádorech.
Nové poznatky o vzniku funkčních telomerových komplexů povedou k bližšímu porozumění molekulárního mechanismu, kterým je udržována integrita genomu nádorových buněk.
Hlavní cíl projektu je rozdělen do specifických úkolů:
1. Stanovit vazebnou afinity a termodynamicky popsat vzájemné interakce proteinů TPP1, Pot1 a DNA.
2. Popsat vliv interakce proteinu TPP1 na DNA a na aktivitu telomerázy.
3. Určit vliv inhibice interakcí proteinů TPP1 a Pot1 na aktivitu telomerázy.
V návaznosti na hlavní cíle projektu domácí laboratoře bude v partnerské zahraniční laboratoři studován molekulární mechanismus regulace aktivity telomerázy proteiny TPP1 a Pot1 za použití „single-molecule” přístupů.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info