Project information
Radiologické diagnostické a intervenční postupy u onkologických pacientů a jejich přínos v rámci komplexní onkologické léčby s důrazem na farmakoekonomické aspekty.

Project Identification
MUNI/A/1083/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

V posledních desetiletích zaznamenali moderní diagnostické postupy a zobrazovacími metodami navigované intervence zásadní pokrok při léčbě onkologických pacientů. Zdokonalením přešli nejen diagnostické metody zobrazovací, ale rovněž paralelně s nimi i techniky invazivní endovaskulární či intratumorální léčby. Pokrok v diagnostice umožňuje vyhledávání zhoubného onemocnění v jeho časných stadiích, umožňuje podrobněji charakterizovat nemocnou tkáň pacienta, získáváme informace o individuálních vlastnostech konkrétní léze. Integrace nálezů těchto nových diagnostických metod do terapeutického plánu pacienta umožňuje individualizaci léčebných postupů v moderní onkologii. Využití těchto moderních metod může zpřesnit a urychlit dosažení výsledků, ale stejně tak může být i jen zdrojem dodatečných nákladů pro zdravotní systém.
Cílem projektu je vyhodnotit farmakoekonomickou efektivitu diagnostických a intervenčních postupů využívaných na našem pracovišti, a to zejména v spektru hodnocení solidních lézí parenchymových orgánů. Dalším cílem je vyhodnotit přínos nových zobrazovacích metod a miniinvazivních radiologických metod při léčbě specifických onemocnění benigní i maligní povahy. Podcílem je porovnat cost-efectiveness onkologických intervenčních metod se standardní široce dostupnou onkologickou léčbou. Vedlejším cílem je vypracování místních postupů a standardů při užití těchto specifických metod. Součástí projektu je zhodnocení i některých intervenčních metod, které nejsou terapeutické, ale zcela zásadně se spolupodílí včetně na léčbě pacienta (např. perkutánní biopsie, choledochoskopie, 3D navigace ultrazvukem naváděných intervencí).
I když srovnáním protinádorového efektu onkologických intervencí se zabývají mnohé publikace, ve světové literatuře jsou jen částečné informace o farmakoekonomické efektivitě těchto specifických metod léčby. Projekt přímo navazuje na projekt specifického výzkumu řešeného v roce 2013 na naší klinice v rámci projektů Lékařské fakulty Masarykovi univerzity.

Publications

Total number of publications: 23


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info