Project information
Diagnostika a patofyziologie neuropatické bolesti (PNB)

Project Identification
MUNI/A/1072/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Součástí projektu jsou čtyři samostatné doktorské projekty, které jsou komplementární a jsou součástí komplexního výzkumného zaměření pracoviště na problematiku neuropatické bolesti. Cílem 1. subprojektu je využít nově validovanou diagnostickou metodu – korneální konfokální mikroskopii (CCM) pro detekci neuropatie tenkých vláken (SFN) u bolestivé diabetické neuropatie (pDPN) a polyneuropatie indukované chemoterapií v porovnání s dalšími již standardizovanými metodami, zejména kožní biopsií (stanovení hustoty intraepidermálních nervových vláken – IENFD), kvantitativním testováním senzitivity (QST) a Contact Heat Evoked Potentials (CHEPS). – dále CCM. Dalším subprojektem bude hledat nové biomarkery polyneuropatie indukované chemoterapií (CIPN) včetně bolestivé formy u hematologických malignit – dále CINP. Cílem dalšího subprojektu bude pokračovat ve zkoumání mechanismů senzitivní a algické percepce a endogenní inhibice a facilitace bolesti pomocí metodiky QST a jeho dynamických aplikací (dQST): Conditioned pain modulation“(CMP) a „Temporal summation“ (TS), a to konkrétně zkoumáním vlivu menstruačního cyklu u žen na percepci bolesti – dále QST. Poslední subprojekt bude zkoumat poruchy reprodukce u pacientek s roztroušenou sklerózou (RS) včetně vlivu neuropatické bolesti a neuropsychologických aspektů – dále RS. Ve všech projektech budou použity metodiky a testy využitelné v diagnostice a zkoumání patofyziologie neuropatické bolesti, které byly validované v rámci předchozích projektů Specifického výzkumu, zejména kožní biopsie, QST, dQST, CCM, CHEPS a neuropsychologické testy zaměřené na úzkost, depresi a katastrofizaci bolesti.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info