ELEKTRONICKÁ OPORA PRO TVORBU SEMINÁRNÍCH PRACÍ - ODBORNÁ OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE NA CHIRURGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH (Elektronické kazuistiky CHIR)

Project Identification
MUNI/FR/0954/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem je vytvořit elektronickou oporu pro tvorbu seminárních prací uplatnitelnou v předmětech Odborná ošetřovatelská praxe III, Odborná ošetřovatelská praxe IV a Individuální ošetřovatelská praxe II. V těchto třech předmětech každý akademický rok dochází k tvorbě cca 60 ošetřovatelských kazuistik.
Pilotní testování bude provedeno v podzimním semestru akademického roku 2016/2017. Do budoucna lze vzniklou elektronickou pomůcku přizpůsobit pro využití v rámci dalších klinických předmětů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info