Zavedení "self-testing" do výuky Biochemie

Project Identification
MUNI/FR/1207/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Současná akreditace oboru Všeobecného lékařství v českém a anglickém programu nově zavádí souhrnnou dvou semestrální zkoušku předmětu Biochemie. V rámci tohoto projektu bude připravena a sestavena platforma pro doplnění samostudia o aktivní formu ověřování znalostí pro studenty v českém i anglickém programu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info