Modernizace a příprava bilinguální výuky první pomoci, anesteziologie, algeziologie a intenzivní péče formou PBL/TBL s důrazem na rozhodovací proces (IntAlg)

Project Identification
MUNI/FR/1541/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Předkládaný projekt má za úkol vytvořit soubor recenzovaných pomůcek pro moderní interaktivní výuku formou Problem Based Learnig/Team Based Learnig se zvláštním důrazem na rozhodovací proces, tzv. „Decision making“, v akutní medicíně. Při tvorbě těchto recenzovaných pomůcek se bude vycházet z materiálů a doporučení odborných lékařských společností. Dalším momentem, který si projekt klade za cíl, je vytvoření metodiky PBL/TBL a její ověření v praktické kontaktní výuce v českém i anglickém jazyce.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info