Project information
Zvýšení endogenního regeneračního programu a jeho aktivace zprostředkovaná cytokiny/chemokiny (ERP)

Investor logo
Project Identification
GA16-08508S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Neurony spinálních ganglií jsou všeobecně používaný model pro pochopení endogenních molekulárních mechanizmů úspěšné regenerace axonů. Záměrem plánovaných experimentů in vivo a in vitro je dokázat, že zvýšená syntéza zánětových mediátorů, cytokinu IL-6 a chemokinu CXCL12, v neuronech spinálních ganglií, které nejsou anatomicky spojeny s poškozeným nervem, souvisí s aktivací jejich endogenního regeneračního programu. Aktivace regeneračního programu uvedenými mediátory bude v neuronech cervikálních ganglií po poškození sedacího nervu vyhodnocena délkou regenerovaných axonů, zvýšenou syntézou markerů regeneračního programu a po aplikaci odpovídajících inhibitorů signálních drah cytokinu IL6 a chemokinu CXCL12. Ve druhé části projektu bude studována stimulace syntézy IL6 a CXCL12 a následná aktivace regeneračního programu v neuronech ganglií bez přímého spojení s poškozeným nervem signalizací přes receptory typu TLR (TLR-3, -4 a -9), na které se mohou vázat ligandy vznikajícími během Wallerovy degenerace.

Publications

Total number of publications: 22


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info