Profil senzomotorických schopností dospívající populace 6 – 18 let

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Sports Studies. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1428/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Cerebellum neboli mozeček je oblast, která zodpovídá za tak důležité funkce, jako je časování a kontrola průběhu pohybu, stejně jako za motorickou paměť. Tyto funkce mozečku byly objeveny teprve nedávno, a proto býval nazýván „tichou oblastí” mozku, neboť ani jeho elektrická stimulace nikdy nevedla k žádnému výsledku, a to z toho důvodu, že přímo nezasahuje do inervace svalů. Projekt vychází z dosavadních analýz vlivu neurologických poruch na pohybový projev v oblasti koordinačních schopností a jeho cílem je zjistit dynamiku vývoje senzomotorických schopností, kterou má na svědomí mozeček u dospívajících jedinců v průběhu ontogeneze.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info