Studium úlohy uridylace RNA v lidských buňkách

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA16-21341S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

RNA v eukaryotických buňkách prochází řadou posttranskripčních úprav, jako jsou chemické modifikace
bází či extenze 3' konců. Pouze nedávno bylo odhaleno, že uridylace RNA hraje líčovou roli v regulaci
procesování miRNA a v degradaci histonových mRNA. Obecně je uridylace považována za značku pro
zkracování a celkovou degradaci RNA. Savčí buňky kódují nejméně čtyři proteiny, které jsou schopné
přidávat oligouridylové konce, a dvě exoribonukleázy specificky targetující uridylované RNA. Mutace v několika těchto faktorech jsou spojovány s některými typy rakoviny a vývojovými poruchami. Cílem
tohoto projektu je odhalení širšího spektra typů RNA, které podléhají uridylaci a identifikovat faktory
zodpovědné za tuto modifikaci. Následně pak budeme studovat úlohu uridylace na procesování, stabilitu
a funkci dané RNA. Výsledky našich studií výrazně posunou pochopení úlohy 3' terminální uridylace v metabolismu RNA a regulaci genové exprese.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info