Project information
Inovace rehabilitačních programů pro řidiče: Neurobehaviorální evaluace tréninku empatie

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA16-18261S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Centre of Transport Research

V rámci navrhovaného projektu bude vyvíjen nový rehabilitační program pro řidiče založený na empatii a interaktivní neurobehaviorální paradigma pro evaluaci tohoto programu. Tyto cíle budou vyžadovat
interdisciplinární tým psychoterapeutů se zkušenostmi v rehabilitaci řidičů a neurovědců schopných
snímat činnost mozku u dvou interagujících jedinců současně (" hyperscanning "). Takové neurovědní
protokoly umožní neurobehaviorální posouzení sociálně-emočního chování před a po tréninku empatie.
Aplikace tohoto behaviorálně-intervenčního programu může být kromě rehabilitace řidičů v případě
úspěchu rozšířena i na jiné formy antisociálního chování. Projekt také představí sofistikované neurovědní
paradigma pomocí kterého může být neurofyziologie sociálně-emočního chování vyšetřována tak, jak se
odehrává v reálných sociálních interakcích. Celkově si projekt klade za cíl (1) vývoj nového rehabilitačního
programu pro řidiče; (2) vytvoření pokrokové neurobehaviorální evaluace rehabilitace pro řidiče; a (3)
pochopení neurokognitivního vztahu mezi empatií a řízením.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info