Podpora udržitelnosti projektů operačních programů minulého programového období, příprava na nové programovací období

Project Identification
ROZV/16/2016
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration
Other MU Faculty/Unit
Central European Institute of Technology
Other MU Faculty/Unit
Support Centre for Students with Special Needs
Other MU Faculty/Unit
Language Centre

Cílem projektu je podpora fáze udržitelnosti projektů v operačních programech Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Výzkum a vývoj pro inovace.
V souvislosti se současnou fází udržitelnosti projektů budou prostřednictvím tohoto rozvojového projektu nastavovány a koordinovány mechanismy pro plynulé zajištění fáze povinné udržitelnosti v souladu s pravidly OP.

Projekt se dále zaměří na přípravu podkladů pro příští programové období 2014 – 2020 s konkrétními doporučeními pro implementaci programů nových OP. Součástí bude i přenos informací o průběhu přípravy nových OP na jednotlivá HS, spolupráce na přípravě nových projektových záměrů především do OP VVV, dále také do další ch operačních programů, jako např. OP PIK, OPŽP atp., sběr námětů pro MŠMT a komunikace a spolupráce s MŠMT při přípravě nových OP, zajištění informovanosti vedení Mu o aktuálním vývoji v oblasti metodik a nastavování jednotlivých výzev v OP.

Součástí činnosti OPR je i zajištění ostatních projektů – rozvojové projekty, organizace interní soutěže FRMU atd.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info