Tkáňové inženýrství epitelů: Buňky a protokoly pro regenerativní medicínu (StemRepair)

Project Identification
16-31501A (kod CEP: NV16-31501A)
Project Period
4/2016 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Buněčné terapie umožní léčbu nemocí jen tehdy, bude-li k dispozici odpovídající množství buněk terapeutické kvality. Splnění tohoto předpokladu nabízí, díky své neomezené proliferační a diferenciační kapacitě, pluripotentní embryonální kmenové buňky (SC) a jejich člověkem vytvořené analogie – indukované pluripotentní SC (iPSC). Zejména atraktivní jsou lidské iPSC, které umožňují přípravu autologních buněk pro konkrétního pacienta. Experimenty obsažené v tomto projektu povedou k návrhu a ověření technik pro produkci klinicky relevantních množství lidských progenitorových buněk cévního endotelu, plicního epitelu a hladkosvalových buněk, které budou mít jasnou schopnost vyvinout se do zralých funkčních buněk s terapeutickým potenciálem. Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením iPSC buněk z různých typů lidských somatických buněk a výběrem těch nejlepších na základě jejich diferenciační kapacity a jejich bezpečnosti z pohledu genetické stability. Tyto buňky a související protokoly vytvoří zdroj pro léčbu onemocnění, jejichž podstatou je abnormální vaskularizace či funkce plicního epitelu.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info