Cirkulující mikroRNA jako neinvazivní markery rejekce štěpu u pacientů po srdeční transplantaci (miRNA u srdečních transplantací)

Project Identification
16-30537A (kod CEP: NV16-30537A)
Project Period
4/2016 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno

S využitím expresního profilováni identifikujeme intracelulární (z endomyokardiálních biopsií) a cirkulující (z plasmy, moči a periferních mononukleárních buněk) miRNA, které rozliší pacienty po srdeční transplantaci, kteří prodělávají rejekci od těch, kteří ji neprodělávají; dále identifikujeme profil miRNA, který od sebe odliší buněčnou rejekci od rejekce zprostředované protilátkami. Následně validujeme panel miRNA, který umožní komfortnější a neinvazivní detekci obou typů rejekce srdečního štěpu, bez nutnosti ekonomicky i technicky náročné invazivní diagnostiky.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info