Sekvenování nové generace a expresní profilování jako diagnostický podklad pro návrhy individualizovaných léčebných plánů pro děti se solidními nádory

Project Identification
16-33209A (kod CEP: NV16-33209A)
Project Period
4/2016 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Přestože v posledních dekádách došlo k významnému zlepšení léčebných výsledků v dětské onkologii, i nadále trvá poptávka po nových lécích a postupech, které by umožnily vyléčit pacienty, u kterých se to dnes nedaří, a zároveň by snížily rizika akutních i pozdních následků terapie. Výzkum nových léčebných postupů v onkologii je dnes motivován především snahou o vývoj a registraci nových léků pro frekventní onemocnění dospělého věku. Mechanismus jejich působení, je však u většiny tzv. cílených léků relevantní i pro nádory u dětí. Nezbytnou podmínkou pro efektivní terapii je především porozumění biologii nádoru a jeho adekvátní molekulárně
biologická analýza. Cílem tohoto projektu je jednak ověřit vhodnost využití sekvenování nové generace a expresního profilování jako diagnostického základu pro tvorbu individualizovaných léčebných plánů pro děti s vysoce rizikovými solidními nádory a současně ověřit, zda tento přístup umožní identifikovat specifické biologické a klinické vzorce chování a klinického průběhu napříč různými histologiemi.

Publications

Total number of publications: 21


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info