Holocaust survivors

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
20B/15-15
Project Period
1/2016 - 11/2016
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Působení silného stresu často vede k dlouhodobému ovlivnění behaviorálních, psychických i neurobiologických funkcí. Extrémní stres, jakému byli vystaveni lidé, kteří přímo zažili holocaust, ovlivnil nejen je samotné, ale často také jejich potomky. V odborné literatuře je popisován tzv. Holocaust Survivors’ Children’s Syndrome – Syndrom dětí osob přeživších holocaust, projevy tohoto syndromu jsou podobné důsledkům stresu samotného.
Projektu Holocaust Survivors je třígenerační studie, která má za cíl prozkoumat psychologické, neurobiologicé a genetické faktory silného stresu a nalézt souvislosti mezi nimi. Dále chceme odhalit mechanismy trans-generačních transferů biomarkerů, kterými chronický stres ovlivňuje život druhé a třetí generace.
Závěry této studie budou sloužit pro definování specifických markerů u lidí vystavených extrémně stresujícím stimulům a jejich potomkům s potencionální terapeutickým využitím. Jedním z možných výstupů je stanovení biomarkerů pro riziko vzniku Syndromu dětí přeživších holocaust. Naopak mohou být identifikovány markery zvýšené odolnosti vůči stresu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info