The molecular mechanism of the depletion of cardiomyocyte progenitors in dystrophinopathy

Project Identification
7AMB16FR015
Project Period
1/2016 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Tento výzkum je plánován s cílem urychlit a propojit rozvoj vědeckých poznatků o Dilatační kardiomyopatii spojené s Duchennovou Svalovou Dystrofií (DCM-DMD). Jde o výzkum spojitostí nedostatku dystrofinu a změny homeostázy vápníku a vlivu těchto změn na regeneraci srdečního svalu ze srdečních progenitorů. Navrhovaná práce má význam v oblastech důležitých pro využití lidských indukovaných pluripotentních buněk (hiPS), zejména v oblasti výzkumu nemoci srdce a jejich léčby. Projekt je navržen jako realistický a přitom jedinečný modelový způsob použití iPS buňky pro prozkoumání DCM-DMD. Krom odhalení nového mechanizmu patologie DMD (deplece progenitorů) má tento model dalekosáhlé možnosti využití pro další kardiologický základní výzkum, studium nemocí, jejich léčby, screening léčiv, a v neposlední řadě v dalším využití kmenových buněk.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info