Project information
Analýza nových inhibitorů kasein kinázy 1 pro léčbu chronické lymfocytární leukémie

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/31/53609/2016
Project Period
5/2016 - 4/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Naše dosavadní výsledky ukázaly, že inhibitory kasein kinázy 1 (CK1) vykazují velice slibné výsledky v léčbě preklinických modelů chronické lymfocytární leukémie (CLL). Předmětem dílčího projektu bude charakterizace nových inhibitorů CK1 připravených na PřF MU ve skupině Dr. Kamila Parucha. Tyto inhibitory budou testovány na schopnost (i) inhibovat CK1 v in vitro eseji, (ii) schopnost inhibibovat fosforylaci proteinu DVL v buňkách, a (iii) schopnost blokovat migraci buněk chronické lymfocytární leukémie (CLL).

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info