Project information
Establishment of bilateral cooperation and exchange of experience in the field of medical infrared thermography (Thermomed)

Investor logo
Project Identification
7F16001
Project Period
1/2017 - 4/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Hlavním cílem předkládaného projektu je výměna zkušeností a know-how v oblasti lékařské termografie. Infračervená termografie je jednou z moderních neinvazivních diagnostických metod s příslibem rozvoje v různých odvětvých medicíny do budoucna, zejména s ohledem na její relativně nízké provozní náklady, rychlost výkonu a bezpečnost pro pacienta i lékařský personal. Norský partner má dlouhodobé zkušenosti s využitím bezkontaktní termografie v případě diagnostiky onemocnění u širokého spektra pacientů. Pracoviště českých partnerů je jedním z nemnohých v České republice zavádějících experimentálně termografii do lékařské praxe. Cílem návštěvy je získat hlubší informace o požadavcích kladených na vytvoření a provoz vyšetřovací ordinace a o nutných aspektech pro správné vyšetření pacienta. Projekt počítá s realizací tématického praktického kurzu pro obě účastnické strany včetně zainteresovaného lékařského personálu a student lékařské fakulty v ČR. Součástí plánovaného setkání je i konzultace a příprava možného vzniku virtuálního centra lékařské termografie, jež by propojovalo další evropské partnery specialisty zmíněného oboru.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info