Project information
Kardiovaskulární systém očima molekulární fyziologie

Project Identification
MUNI/A/1355/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt je zaměřen na studium kardiovaskulárního systému různými přístupy, s důrazem na molekulární úroveň studovaných dějů. Propojuje experimentální výzkumné aktivity Fyziologického ústavu LF MU s řešením klinické problematiky.
Na projektu bude participovat 9 studentů doktorského studia a 17 studentů magisterského studia Všeobecného lékařství (z toho 4 studenti programu P-PooL). Fyziologický ústav se danou problematikou zabývá dlouhodobě a navrhovaný projekt představuje pokračování sedmi projektů specifického výzkumu řešených v letech 2010-2016. V rámci spoluprací se na řešení dané problematiky podílí také Biochemický ústav a Ústav patologické fyziologie LF MU.

Publications

Total number of publications: 38


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info