Nové postupy pro určení aktivity dráhy planární buněčné polarity (PCP)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA17-16680S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Mechanismy zajišťující polaritu buněk během jejich migrace, dělení a funkce jsou klíčové pro homeostázu organismu. Jednou z hlavních drah zajišťující buněčnou polaritu je nekanonická Wnt dráha, známá též jako dráha planární buněčné polarity ( PCP). PCP dráha kontroluje přes změny cytoskeletu základní buněčnou polaritu a migraci. Důležité je, že molekulární podstata PCP signalizace v savčích buňkách, je stále téměř neznámá. Je to především způsobeno tím, že celá oblast PCP signalizace trpí nedostatkem vhodných robustních testů pro screening aktivity PCP dráhy. Cílem tohoto návrhu je zlepšit naše porozumění PCP dráze, tím, že navrhneme a vytvoříme nové experimentální nástroje pro analýzu savčí PCP dráhy.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info