Inovace praktických cvičení z metod molekulární biologie (Inovace Bi6405)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/FR/1449/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Metoda CRISPR/Cas je nová, relativně jednoduchá a vysoce účinná metoda editace genomu. Cílem tohoto projektu je doplnění stávající náplně Cvičení z metod molekulární biologie (Bi6405) o indukci tvorby mutací v cílovém genu pomocí této metody. Druhým cílem projektu je změna formátu cvičení na projektově orientovanou výuku, která umožní studentům navrhnout a realizovat celý modelový miniprojekt utlumení exprese/mutageneze cílového genu pod dohledem a s pomocí vyučujícího.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info