Project information
Příprava kazuistik (case reports) pro výuku předmětu Propedeutika I – cvičení oboru Všeobecné lékařství v českém a anglickém jazyce

Project Identification
MUNI/FR/1200/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Dle nové akreditace oboru Všeobecného lékařství v českém a anglickém programu je výuka předmětu Propedeutika I – cvičení zahájena ve 4. semestru úvodem do klinicko-biochemických vyšetření. Cílem předkládaného projektu je připravit sady vhodně sestavených klinických kazuistik ke každému vyučovanému tématu v české a anglické verzi. Tyto kazuistiky budou zařazeny pro podporu efektivity a názornosti výuky v jednotlivých hodinách a studentům budou dostupné v IS MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info