Preklinické zubní lékařství - manuál praktických cvičení, část konzervační zubní lékařství (Manuál prekliniky I.)

Project Identification
MUNI/FR/1033/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je vytvoření manuálu praktické výuky předmětů Preklinické zubní lékařství I. cvičení a Preklinické zubní lékařství II. cvičeni v češtině i angličtině.
Materiál poskytne studentům přesnou orientaci v praktické výuce a současně bude metodickou pomůckou pro vyučující. Manuál bude zaveden do výuky v akademickém roce 2017/2018 paralelně v českém i anglickém jazyce.
Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem Masarykovy univerzity.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info