Rekonstrukce a rozšíření výukové sbírky histologických preparátů Ústavu histologie a embryologie LF MU

Project Identification
MUNI/FR/1580/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Efektivní výuka morfologických oborů včetně mikroskopické anatomie vyžaduje práci s reálným histologickým materiálem. Vzhledem k počtu studentů (>500 každý semestr), kteří s preparáty fyzicky pracují, dochází k jejich nevyhnutelnému opotřebování a ztrátám. Tento projekt je zaměřen na rekonstrukci výukové histologické sbírky včetně vytvoření nových mikroskopických preparátů tkání a orgánů a zajištění tak efektivní výuky histologie studentů všeobecného a zubního lékařství i bakalářských oborů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info