Project information
Příprava scénářů pro simulační výuku - Propedeutika a Anesteziologie. (PSSV)

Project Identification
MUNI/FR/1558/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Simulační výuka představuje inovativní způsob získávání praktických dovedností. Cílem projektu je vytvoření nových scénářů pro simulační výuku v předmětech Propedeutika a Anestezie a léčba bolesti.
Tvorba scénářů zahrnuje definice výukových cílů, tvorbu algoritmů postupů, programování simulátoru, předpis struktury rozboru (debrifingu). Součástí je dále testování a ladění simulačních scénářů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info