Překlad speciálních částí skript „Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU“ do angličtiny

Projekt bude zaměřen na překlad speciálních kapitol skript „Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU“ do angličtiny a na korekturu textu rodilou mluvčí. Skripta vyšla česky v roce 2015 a jejich anglický překlad bude sloužit jako základní studijní materiál pro studenty anglických studijních programů Specializace ve zdravotnictví bakalářského a navazujícího stupně.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info