Project information
Segmentace a trekování živých buněk v multimodálních obrazech

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Informatics. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA17-05048S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Segmentace a sledování pohybu živých buněk patří do oblasti zpracování biomedicínských obrazů a jsou extrémně důležité v současném výzkumu buněk. Nedávná studie nejmodernějších metod sledování pohybu buněk prokázala, že problém segmentace a sledování pohybu není po informatické stránce dosud uspokojivě vyřešen. Zejména je nutný výzkum a vývoj technik vhodných pro heterogenní buněčné populace a pro zobrazovací techniky, které neumožňují specifické označení sledovaných objektů. V projektu budeme vyvíjet metody pro hierarchickou segmentaci a sledování pohybu, které budou vhodné pro různé obrazové modality a jejich kombinace a budou jednoduše použitelné zejména pro heterogenní buněčné populace. Dále budeme studovat chování a možnosti metod na reálných i simulovaných obrazech. Navržené metody budeme testovat na obrazových datech z veřejných srovnávacích databází akceptovaných biomedicínskou komunitou ale i nově generovaných obrazech. Projekt přispěje k řešení obtížných problémů při segmentaci a sledování pohybu objektů ve vícedimenzionálních časosběrných obrazových záznamech.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info