Přizpůsobení výjimek a omezení autorského práva, práv souvisejících a zvláštních práv pořizovatele databáze prostředí digitálních sítí

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Law. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA17-22474S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Každý uživatel nakládající s digitálním obsahem se v digitálním síťovém prostředí spoléhá na výjimky a omezení (V&O). Zatímco výlučná práva již byla upravena a harmonizována na úrovni EU, V&O nikoli - vzniká zde proto řada dosud neřešených právních otázek. Hlavním cílem projektu je vytvořit teoreticko-metodologický rámec pro vyváženou aplikaci V&O v digitálním síťovém prostředí dle českého práva tak, aby byla adekvátně respektována práva a zájmy všech zainteresovaných stran. K dosažení tohoto cíle projektový tým ve vztahu k V&O: 1) vypracuje základní teleologii; 2) identifikuje mezinárodní, evropské a národní regulatorní cíle a bude kriticky diskutovat jejich platnost ve změněném prostředí; 3) analyzuje český autorský zákon (včetně současného legislativního vývoje), judikaturu a doktrínu; 4) identifikuje praktické právní problémy ve vybraných oblastech (osobní užití, výzkum/výuka, konzervace/dálkový přístup a implementace Marakéšské úmluvy), nabídne praktická řešení a návrhy pro lepší úpravu.

Publications

Total number of publications: 27


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info