CEITEC Nano+ (CEITEC Nano) (CEITEC Nano)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001728
Project Period
4/2017 - 3/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Brno University of Technology

Hlavním cílem projektu je rozšíření národní výzkumné infrastruktury CEITEC Nano o nové špičkové přístroje a o vylepšení (upgrade) stávajících přístrojů. Nově pořizované a vylepšované přístroje jsou vybrány na základě zkušeností a potřeb výzkumných pracovníků centra excelence CEITEC denně využívajících výzkumnou infrastrukturu CEITEC Nano pro experimentální výzkum. Hlavními kritérii pro výběr nových zařízení jsou: možnost využití nově pořizovaných zařízení větším okruhem uživatelů a dále rozšíření stávajících zařízení o špičkové moduly a příslušenství na současné hranici technologických možností.
Výzkumný program bude zaměřen především na studium procesů a vlastností spojených s charakteristickými rozměry v řádu nanometrů, při kterých se již projevují nové a unikátní chování materiálů a systémů. Hlavním předmětem našeho zájmu bude příprava, charakterizace a využití pokročilých materiálů a 0D – 3D nano a mikrostruktur (např. nanočástic, kvantových teček, nanokrystalů, nanovláken, ultratenkých vrstev/multivrstev, 3D mřížek, nanostrukturovaných materiálů a 2D materiálů jako je grafen či topologické izolanty), které naleznou uplatnění v oblasti informačních a komunikačních technologií, v systémech na přeměnu a ukládání energie, katalyzátorech, (bio)sensorech a v biomedicíně.
Splněním uvedených cílů se výzkumná infrastruktura CEITEC Nano dostane svým přístrojovým vybavením a spektrem služeb poskytovaných uživatelům na špičkovou světovou úroveň. To umožní spolupráci s předními zahraničními výzkumnými institucemi a „high-tech“ firmami působícími v relevantních oborech. Tato spolupráce povede ke kvalitativně novým výsledkům s vysokým potenciálem pro jejich uplatnění ve špičkových moderních výrobcích a zařízeních.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info