Project information
Vývoj neinvazivní diagnostiky extraezofageálních projevů refluxní choroby jícnu

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
17-31945A
Project Period
4/2017 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Gastroezofageální reflux (GER) a nemoc z gastroezofageálního refluxu (GERD – gastroesophageal reflux disease) je onemocnění způsobené nadměrným návratem žaludečního obsahu do jícnu.Diagnostika GERD se opírá o endoskopické vyšetření jícnu a žaludku, 24-h jícnovou pH-metrii nebo vícekanálovou impedancmetrii.Výše uvedené diagnostické metody nejsou příliš dobře snášeny a bylo by vhodné nalézt jednoduchou, neinvazivní metodu, která by byla schopna tyto postupy zastoupit. Jedním z vhodných neinvazivních diagnostických vzorků se jeví kondenzát vydechovaného vzduchu (EBC). Přestože byly v EBC identifikovány některé potenciální biomarkery (pepsin, isoprostan, pH a minerály) jejich role není úplně vysvětlena a chybí definice vztahu mezi například naměřeným pH EBC a těmito biomarkery. Obsah pepsinu ve slinách pacientů je take považován za možný diagnostický biomarker. Cílem předkládaného projektu je pokusit se objasnit a najít vztah mezi pH kondenzátu dechu a přítomností dalších biomarkerů (anionty, kationty, org. kyseliny, pepsin) v EBC a slinách a nalezené vztahy využít pro návrh alternativní neinvazivní metody pro rychlou a jednoduchou diagnostiku GERD.

Publications

Total number of publications: 19


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info