Project information
Vliv intervenčního respiračního a pohybového tréninku hematoonkologických pacientů

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Sports Studies. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/51/13/2017
Project Period
8/2017 - 8/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Projekt sleduje vliv respiračního a pohybového programu na vybrané parametry u hematoonkologických pacientů v období remise. Jedná se o tyto parametry: pohovor s klientem, spirometrické vyšetření (VC, PEF, FEV1, FEV1/FVC), spiroergometrické vyšetření do vita maxima, spektrální analýza VSF, handgrip, složení těla pomocí bioelektrické impedance, frekvenční nutriční dotazník, standardizovaný test tělesné zdatnosti a test kvality života. Zahrnutí respiračního tréninku do intervenčního programu by mělo být nedílnou součástí pro rychlejší návrat pacienta do aktivit běžného života, případně i do aktivit zájmových. V naší studii chceme respirační trénink využít jako předpřípravu pro následující kardiotrénink.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info