Alternative methods for gap reconstruction of injured periferal nerves

Project Identification
IZ2605
Project Period
1/1995 - 1/1997
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Central Military Hospital Praha

Cílem studie bude přinést alternativní metody,které by nahradily autotransplantát. Zkoušeny budou různé typy acelulárních štěpů,které po jejich osvědčení na zvířatech použijeme i v klinickém experimentu.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info