Project information
Finalizace manuskriptu "Acentrosomal divisions prevent self-renewal and trigger p53-dependent differentiation in human pluripotent stem cells".

Project Identification
MUNI/E/1310/2017
Project Period
12/2017 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem předkládaného projektu je finalizace publikace s názvem "Acentrosomal divisions prevent self-renewal and trigger p53-dependent differentiation in human pluripotent stem cells". Náš výzkum se zaměřil na studium úlohy organely zvané centrozom během raných procesů embryogeneze, s využitím lidských pluripotentních buněk (human embryonic stem cells, hESCs a induced pluripotent stem cells, iPSCs) jako modelu. Naše výzkumná otázka byla jednoduchá a zároveň esenciální – potřebují tyto buňky centrozom, a pokud ano, k čemu? Naše výsledky, získané kombinací několika molekulárně-biologických přístupů, odhalily naprostou nezbytnost centrozomu pro sebeobnovu ("self renewal") lidských pluripotentních buněk, tedy pro zachování pluripotence), nikoliv však pro buněčné dělení jako takové. Navazující experimenty ukázaly, že molekulární podstatou námi objeveného fenoménu je prodloužený čas mitózy a změny v metabolismu proteinů klíčových pro pluripotenci a diferenciaci (p53, Oct4, Nanog). Prostředky předkládaného projektu budou využity zejména k financování experimentů spojených s revizí manuskriptu a publikačních nákladů.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info