Subchronická inhalace nanočástic olova vede k jejich tkáňově specifické subcelulární lokalizaci v cílových orgánech

Project Identification
MUNI/E/1318/2017
Project Period
12/2017 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine

Projekt je zaměřen na dokončení studie sledující vliv subchronické inhalace nanočástic olova na cílové orgány a dále na analýzu jejich distribuce na subcelulární úrovni. Studie přinese zcela nový pohled na osud inhalovaných nanočástic v těle modelových zvířat a odhalí rozdíly v jejich zpracování a uspořádání v jednotlivých orgánech.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info