Úloha Nse1/Nse3/Nse4, E3-ubikvitin ligásy, ve stabilitě genomu

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA18-02067S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt navazuje na předchozí výsledky ukazující reparaci většiny dvojvláknových zlomů DNA (DSB) indukovaných genotoxiny pomocí proteinů udržujících strukturu chromosomů SMC. Reparace DSB jako biomarker homologní rekombinace (HR) a nehomologního spojování konců (NHEJ) bude studována cytologickými (kometový test, imunologická lokalizace reparačních ohnisek foci) a molekulárně biologickými (indukce transkripce, ligace a rekombinace reportérového substrátu in situ) a dalšími metodami u knock-out a RNAi mutant SMC, SMCHD a podobného MRN komplexu. Cílem projektu je ozřejmit pravděpodobnou funkci SMC protejnů a zejména jejich cirkulární struktury pomocí kleisinů při rozpoznání a stabilizaci zlomu a podíl na signalizaci a volbě následného mechanism reparace DSB u mechu Physcomitrella patens.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info