Zobrazovací hmotnostní spektrometrie jednotlivých nanočástic

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA18-16583S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Návrh se opírá o původní techniky pro zavádění vzorku do hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem (ICP MS), které byly vyvinuty v předchozích projektech. Budeme pokračovat ve fundamentálním studiu laserové desorpce za účasti substrátu (SALD) s cílem zlepšení parametrů analýzy a rozšíření aplikačního pole. Na základě této techniky bude vyvinuta nová metoda pro zobrazení jednotlivých nanočástic. Metoda bude využita k zobrazení nanočástic ve vyschlých kapkách vzorků a buněčných agregátech. Potenciální aplikace metody zahrnují studie pronikání nanočástic do biologických tkání, multiparametrové zobrazení stopových analytů v tkáních značených protilátkami konjugovanými s nanočásticemi a další. Aplikace SALD a tepelného odpařování diodovým laserem (DLTV) ICP MS zahrne analýzu biologicky aktivních sloučenin, např. metalothioneinů nebo sloučenin selenu, a těžkých kovů v malých objemech biologických, klinických a environmentálních vzorků.

Publications

Total number of publications: 22


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info