Project information
Validace Rule-out/rule-in protokolu u pacientů s bolestí na hrudi – pokračování v prospektivní studii

Project Identification
MUNI/A/1250/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Bolesti na hrudi představují stav potenciálního ohrožení života. 20-40 % pacientů s bolestmi na hrudi vyšetřených na urgentních příjmech má akutní koronární syndrom. Současná doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního koronárního syndromu preferují k velmi rychlé diagnostice a stratifikaci rizika použití vysoce senzitivní troponiny (hs-Tn). Používané cut-off hodnoty k posouzení dynamiky pro tzv. rule-out/rule-in protokoly (0-1h/ 0-3h protokol) jsou založena na sledování rozsáhlých souborů pacientů, nicméně doposud nebyla provedena prospektivní validace těchto vytvořených postupů v reálné klinické praxi. Cílem práce je prospektivně validovat nově navržené algoritmy u pacientů s bolestmi na hrudi s využitím hs-Tn ; srovnat bezpečnost a efektivnost zkráceného 0-1h protokolu s doporučovaným 0-3h protokolem; vyhodnotit využití hs-Tn k identifikaci pacientů s infarktem myokardu II.typu (sekundární ischémie u pacientů s hypertenzní krizí, tachyarytmiemi atd.) a zjistit přínos echokardiografického vyšetření v rozhodovacím algoritmu u pacientů s bolestmi na hrudi. Celkem je plánováno vyhodnocení cca 1300 pacientů s finální diagnózou stanovenou na základě všech dostupných vyšetřovacích metod a prospektivního 3měsíčního follow-up. Prospektivní observační studie byla zahájena v roce 2017. Podpora specifického výzkumu je plánována na podporu probíhajícího projektu, dalším cílem je do projektu zapojit i další centra. V současné době bylo zařazeno cca 200 pacientů dle platného protokolu.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info