Project information
Fluorescenční barvivo v chirurgii rekta a plic

Project Identification
MUNI/A/1011/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Hlavním cílem tohoto projektu je specializované využití fluorescenční angiografie a lymfografie v chirurgii tumorů rekta. Jedná se o problematiku vysoce specializovanou, ale se závažným dopadem na onkologické a funkční výsledky pacientů operovaných pro tumory rekta. Na naší klinice se nyní využívá u vybraných pacientů metoda resekce rekta transanálně, tzv. TaTME (Transanal Total Mesorectal Excision), kterou odstraňujeme jednak tkáně rekta s tumorem, ale taky perirektální tukové tkanivo, jehož odstranění je zásadní pro prevenci recidivy tumoru po operaci. Aby tento výkon proběhl zdárně a onkologicky radikálně, je nutné najít správnou hranici mezi perirektální tukovou vrstvou a okolními orgány (viscerální nervy důležité pro správné močení a sexuální funkce, vnitřní pánevní cévy, močový systém). V našem pokusu bychom rádi tuto hranici identifikovali pomocí distribuce fluorescenční látky ICG (indocyanine green). Taktéž bude ICG využito k identifikaci močovodů a močové trubice, které jsou při transanální a laparoskopické resekci ohroženy poraněním.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info