Project information
Pokročilé využití zobrazovacích metod v dětské epileptologii: interiktální PET a jeho SPM (statistické parametrické mapování) analýza: global normalization versus asymmetry index metodika

Project Identification
MUNI/A/1269/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Resekční epileptochirurgie je v současnosti jedinou, potenciálně kurativní, léčebnou metodou v epileptologii. Selekce vhodných kandidátů k operačnímu řešení však není jednoduchá a neobejde se bez pomocných paraklinických vyšetření, která napomáhají vymezit epileptogenní zónu (oblast mozku, jejíž operační odstranění povede k bezzáchvatovosti). Standardní součástí této předchirurgické přípravy je mj. vizuální analýza interiktálního PET mozku, která je však do značné míry subjektivní. Objektivní výstup tohoto vyšetření nabízí až jeho, dosud rutinně nevyužívané, pokročilé zpracování na principu statistického parametrického mapování (SPM), které lze provést dvěma metodami – global normalization (GN – konfirmace pacientských hodnot ke zdravým kontrolám) a asymmetry index (AI – side-to-side analýza u jednoha pacienta). Vzhledem k tomu, že kortikální funkční aktivita, kterou lze definovat na podkladě lokálních metabolických změn právě pomocí PET vyšetření, podléhá zrání a v různém věkovém období jsou různé části kortexu více aktivní než jiné, je obtížné vytvořit univerzální dětskou normu. Cílem projektu je proto porovnání obou SPM metodik u dětských pacientů a zhodnocení, zda lze kontrolní skupinu dospělých pacientů využít i pro dětskou populaci.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info