Project information
Dynamická infračervená termografie jako diagnostický nástroj pro sledování prokrvení tlustého střeva (DYNTERM)

Project Identification
MUNI/A/1159/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Výstupem projektu je využití dynamické bezkontaktní termografie jako dalšího nástroje pro zjištění prokrvení střeva při chirurgickém výkonu. Termokamera se jeví jako vhodný nástroj pro sledování kvality prokrvení na základě povrchové teploty. Termovize může usnadnit práci chirurgovi pro zjištění ischemizace střeva a vhodného stanovení místa anastomózy.
Hlavním cílem projektu je užití dynamické termografie v praxi jako užitečného nástroje v rukou chirurga při samotném chirurgickém výkonu. Navrhovaný projekt vychází z předešlého výzkumu a plynule tak navazuje na dosavadní zkušenosti získané na operačním sále. Termokamera napomáhá určit míru prokrvení tlustého střeva a dobře zobrazuje angiosomy při resekčním výkonu. Přidanou hodnotou předkládaného výzkumu je zjištění korelace termografického vyšetření s vyšetřením po podání endocyonové zeleně (ICG) pacientovi. Pacienti budou termograficky vyšetřeni během plánovaného chirurgického výkonu. Specifita projektu je dána porovnáním dynamické termografie a ICG, dvou moderních metod pro stanovení kvality prokrvení. Dle dosavadních zjištění tyto metody nebyly prozatím klinicky srovnány.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info